Tuesday, 15 March 2011

Hanya KepadaMu Lah....

Hanya kepadaMu lah hamba menyerahkan segala urusan di dunia yang fana ini. Ya Allah Berikanlah Hamba kemudahan dalam menjalani beberapa peran dalam skenario yang telah Kau atur untuk HambaMu ini, serta jagalah hati hamba agar selalu ingat kepadaMu Ya Allah...Borneo Kost 3:33
Dalam Heningnya Pagi.

No comments: